ورود به کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر کویت، عمان و قطر از جذابیت های این روزه افراد در خصوص بهره مندی از شرایط کاری ایده آل و زندگی در جامعه ای دوزبانه است که با استقبال چشم گیری نیز مواجه شده است. فضا و موقعیت کاری بسیار، سطح زندگی بالا و درآمد مطلوب کاری باعث دو چندانی اقدام جهت مهاجرت به کشور کویت از طریق کار شده است. وجود سیستم های کسب و کار بین المللی و سیستم ساخت و ساز خوب باعث افزایش مهاجرت به این کشور از جانب شهروندان نیز شده است. پیدا کردن کار از کویت می تواند آغاز خوبی جهت ورود به این کشور باشد، علاوه بر این، تحصیل، سرمایه گذاری، ثبت شرکت و غیره از سایر راه های ورود به کویت می باشد.