مهاجرت به کشور گرجستان با فرضیه الحاق به اتحادیه اروپا در سال های متوالی با افزایش اقدام از سوی متقاضیان کشورهای مختلف روبه رو بوده است. از سایر دلایلی که توانسته جذابیت مهاجرت به کشورهای همسایه نظیر گرجستان را برای افراد دوچندان نمایند قوانین سخت گیرانه کشورهای اروپایی و آمریکایی در باب مهاجرت، برخورداری از خدمات شهروندی و روابط سیاسی حاکم بر این کشورها با سایر گزینه های اروپایی است. مهاجرت به کشور گرجستان در باب تحصیل به زبان انگلیسی به خصوص در رشته های پزشکی و مهندسی با استقبال درصد زیادی از دانشجویان مواجه شده است. علاوه بر تحصیل، متقاضیان می توانند از سایر روشها نسبت به ورود به گرجستان اقدام نمایند.