برای مهاجرت سرمایه گذاری در آمریکا فرد سرمایه گذار باید برای اخذ ویزا EB-5 و یا EB-2 اقدام کند که با توجه به شرایط ویژه ویزای EB-5، ویزای EB-2 برای افرادی که مقدار کمتری سرمایه دارند مناسب تر است که بعد از آن که تجربه بیشتری کسب کردند می توانند برای ویزای سرمایه گذاری EB-5 اقدام کنند. برای مهاجرت سرمایه گذاری در آمریکا ابتدا مشاوره و سپس رفتن به یک سفر اکتشافی کمک کننده است که بعد از آن میتوانید برای اخذ ویزا و دریافت گرین کارت اقدام کنید. افراد سرمایه گذار ابتدا در مشارکت محدودی با یک وثیقه 5 ساله در یک پروژه، سرمایه گذاری می کنند، اما در کل اولویت این امر با افرادی است که بتوانند قسمت اعظم سهام را تامین کنند.

مهاجرت به آمریکا از راه سرمایه گذاری درکشور آمریکا

مهاجرت به آمریکا از روش سرمایه گذاری در آمریکا

مهاجرت به آمریکا از روش سرمایه گذاری در آمریکا از جمله راه هایی است که افراد براحتی می­توانند علاوه بر کسب درآمد در این کشور اقامت موقت...

ادامه مطلب