برای مهاجرت سرمایه گذاری در آمریکا فرد سرمایه گذار باید برای اخذ ویزا EB-5 و یا EB-2 اقدام کند که با توجه به شرایط ویژه ویزای EB-5، ویزای EB-2 برای افرادی که مقدار کمتری سرمایه دارند مناسب تر است که بعد از آن که تجربه بیشتری کسب کردند می توانند برای ویزای سرمایه گذاری EB-5 اقدام کنند. برای مهاجرت سرمایه گذاری در آمریکا ابتدا مشاوره و سپس رفتن به یک سفر اکتشافی کمک کننده است که بعد از آن میتوانید برای اخذ ویزا و دریافت گرین کارت اقدام کنید. افراد سرمایه گذار ابتدا در مشارکت محدودی با یک وثیقه 5 ساله در یک پروژه، سرمایه گذاری می کنند، اما در کل اولویت این امر با افرادی است که بتوانند قسمت اعظم سهام را تامین کنند.