مهاجرت سرمایه گذاری در آنتیگوا و باربودا انواع مختلفی دارد و هر فرد بسته به شرایط خود می تواند  برای رسیدن به این کشور اقدام کنند. افرادی که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند، باید موارد زیادی را مورد ارزیابی قرار دهند که یکی از مهم ترین آن ها حجم سرمایه است. متقاضیان این مسیر باید مشخص  کنند که از چه طریقی قصد انتقال سرمایه خود به آنتیگوا و باربودا را دارند.  آن ها باید به صورت دقیق منبع درامدی خود را نیز مشخص کنند.خرید ملک در این کشور مهم ترین مسیری است که فرد به کمک آن می تواند در این کشور به اقامت دست پیدا کند. انتخاب مهاجرت سرمایه گذاری در آنتیگوا و باربودا می تواند برای رسیدن به پاسپورت بسیار مهم باشد!