مهاجرت سرمایه گذاری در استرالیا برای متقاضیان از طریق دریافت SUBCLASS188 (ویزای نوآوری و سرمایه گذاری موقت) امکان پذیر است که در سال 2012 این subclass جایگزین ویزاهای دیگر مشاغل و سرمایه گذاری استرالیا شد. این جریان نوآوری کسب و کار برای افراد موفق در حوزه تجاری که می خواهند در استرالیا یک تجارت جدید ایجاد کنند بسیار کارآمد است. متقاضیان معمولاً می توانند پس از 12 ماه در استرالیا، برای اقامت دائم قانونی درخواست دهند. افراد متقاضی باید حداقل 65 امتیاز در آزمون امتیازی کسب کنند تا واجد شرایط شوند. جریان مهاجرت سرمایه گذاری در استرالیا با حداقل میلیون 1.5$ تا 15 میلیون $ امکان پذیر است.