کشور اتریش اخیراً در رتبه دوازدهمین کشور ثروتمند جهان قرار گرفته است و امروزه مهاجرت سرمایه گذاری در اتریش بسیار پرطرفدار است. در کنار مزایای مالی سرمایه گذاری در اتریش، این کشور در حال حاضر دارای یک برنامه سرمایه گذاری سریع شهروندی است که متقاضیان واجد شرایط می توانند گذرنامه اتریشی را در کمتر از یک سال) بدون نیاز به دریافت اقامت دائم دریافت کنند. در مهاجرت سرمایه گذاری در اتریش، سرمایه گذاری باید فعال باشد مانند تشکیل یک شرکت تجاری جدید که از لحاظ جغرافیایی در اتریش مستقر است یا سرمایه گذاری مستقیم در یک تجارت موجود اتریشی که به صورت آتی مشاغل جدید ایجاد کرده یا فروش محصول را افزایش می دهد. به طور کلی مبلغ حداقل 2000000€ (یورو) برای تأیید برنامه لازم است.