اخذ اقامت بلاروس از طریق سرمایه گذاری و خرید ملک

متقاضیان سرمایه گذاری در اروپا می توانند جهت اخذ اقامت بلاروس از طریق سرمایه گذاری و خرید ملک نیز با همیاری یک وکیل اقدام به مهاجرت نما...

ادامه مطلب