امروزه مهاجرت سرمایه گذاری در برزیل ،به دلیل داشتن منابع طبیعی غنی بهترین گزینه برای سرمایه گذاران و متقاضیان محسوب می شود. این کشور علاوه بر مزارع گسترده نفتی فراساحلی خود، دومین تولید کننده سنگ آهن در جهان است. مانند اکثر بازارهای نوظهور، سرمایه گذاری در برزیل و شروع تجارت در این کشور همراه با ریسک، ضرر یا پاداش است، بی ثباتی سیاسی و وابستگی به کالا، آن را از بازارهای توسعه یافته ریسک پذیرتر می کند. از مزایای مهاجرت سرمایه گذاری در برزیل میتوان رشد اقتصادی بالا بر اساس منابع طبیعی بسیار نسبت به کشورهایی مانند چین، اقتصاد نسبتا پایدار بر اساس تقاضای بالای سرمایه گذاران و صادرات قوی را مثال زد.