این روزها بسیاری از افراد با بررسی قوانین و شرایط کشور بلغارستان، اقدام به اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در بلغارستان نموده اند. بلغارستان به عنوان یکی از جوانترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای فرهنگ غنی و متنوع، آب و هوای معتدل و موقعیت مکانی ایده آل در جنوب شرقی اروپا است. از مزایای ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در بلغارستان میتوان به اقامت در طی 6 تا 9 ماه، گزینه سریع برای اخذ شهروندی در طی 2 سال، سرمایه گذاری های تأیید شده توسط دولت و بانک های بین المللی، عدم نیاز به زبان، عدم نیاز به ترک تابعیت فعلی فرد، کمترین نرخ مالیات و محیط تجارت آزاد در اتحادیه اروپا اشاره کرد.