یکی از روش های مهاجرت به چین و اقامت در آن کشور، مهاجرت سرمایه گذاری در چین است. یکی از روش های متداول برای سرمایه گذاری در کشور چین، ثبت شرکت است. برای سرمایه گذاری در چین از طریق ثبت شرکت می توان به روش هایی از قبیل سرمایه گذاری مشترک، ثبت دفاتر و شعب نمایندگی، ثبت شرکت های بازرگانیِ دارای مالکیت خارجی، ثبت شرکت های با مالکیت محدود و ثبت شرکت در منطقه آزاد شانگهای اقدام کرد. دومین روش اخذ ویزای سرمایه گذاری چین، خرید ملک است که محدودیت هایی دارد. خرید ملک به این شکل است که سرمایه گذار به مدت 70 سال منافع ملک را خریداری می کند. یکی از پیش شرط های مهم این است که سرمایه گذار الزاما باید به مدت 12 ماه قبل از خرید ملک در دانشگاه های چین تحصیل کند یا در یکی از موسسه های این کشور مشغول به کار باشد.