یکی از راه های ورود به کرواسی سرمایه گذاری می باشد. مهاجرت سرمایه گذاری در کرواسی به کسانی که از توانایی مالی بالایی برخوردار هستند پیشنهاد می شود. کسانی که از طریق خرید ملک میخواهند در این کشور سرمایه گذاری انجام دهند متاسفانه با مشکل رو به رو می شوند. تنها راه سرمایه گذاری در این کشور از طریق ثبت شرکت می باشد. مدت زمان اقامت در این کشور یک سال می باشد که بعد از اتمام این دوره متقاضیان می توانند 5 سال اقامت خود را تمدید کنند. برای مهاجرت سرمایه گذاری در کرواسی باید مبلغ سرمایه گذاری مشخص باشد و حداقل سه نفر از شهروندان این کشور در شرکت به کار مشغول باشند.