ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در دومنیکا شاید تنها راه راحت و مورد توجه برای متقاضیان مهاجرت به دومنیکا محسوب شود که در نهایت منجر به پاسپورت می شود. کشور دومنیکا با ارائه برنامه های سرمایه گذاری متفاوت به ازای سرمایه گذاری در صندوق های دولتی و یا خرید املاک و مستغلات در این کشور به شهروندان خارجی پاسپورت دوم اصطلاحا ارائه می نماید. در این برنامه ها سرمایه گذار می تواند با مبالغ متفاوتی برای خود و اعضای خانواده خود ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در دومنیکا را دریافت نموده و درخواست شهروندی نماید که به مراتب شرایط مطلوبی هم برای این موضوع از سوی اداره مهاجرت مشخص شده است.