اکوادور جزو معدود کشورها در آمریکای لاتین است که کمترین میزان سرمایه گذاری خارجی را جذب میکند، بر همین اساس مهاجرت سرمایه گذاری در اکوادور کم تقاضا می باشد. به جرات می توان گفت که نقطه اتکای اصلی اقتصادی این کشور محدود به صنعت نفت آن می شود. با این حال سرمایه گذاری در بخش مسکن در اکوادور رونق دارد. به این دلیل که هیچ تفاوتی بین تبعه های اکوادور و افراد خارجی در این حوزه وجود ندارد و قیمت مسکن نیز نسبت به دیگر کشورها در اکوادور پایین است. افراد خارجی برای مهاجرت سرمایه گذاری در اکوادور  و خرید املاکی که کمتر از 50 کیلومتر با خط ساحلی یا مرز بین المللی فاصله دارند باید اجازه خرید ملک دریافت کنند.