مهاجرت سرمایه گذاری در انگلستان از 2 طریق امکان پذیر است که عبارتند از ویزای کارآفرینی یا 200 هزار پوندی و ویزای 2 میلیون پوندی انگلستان. ویزای کارآفرینی یا اصطلاحا 200 هزار پوندی انگلستان ویزای Tier1 نیز نامیده می شود. در این نوع ویزا فرد می تواند به همراه خانواده اش به انگلستان مهاجرت کند. برای اخذ این ویزا شما باید یک طرح تجاری داشته باشید. علاوه بر این شما باید تمکن مالی مربوط به تامین هزینه های زندگی خود و خانواده تان را نیز داشته باشید. نوع دیگر ویزا نیز ویزای 2 میلیون پوندی است. در این حالت ابتدا یک اقامت 3 سال و 4 ماهه به فرد سرمایه گذار اعطا می شود و چنانچه فرد شرایط سرمایه گذاری را رعایت کند برای مدت 2 سال دیگر تمدید می شود و نهایتا بعد از 5 سال اقامت دائم می دهد.