کارآفرینی، سرمایه گذاری و ثبت شرکت در فرانسه

کارآفرینی، سرمایه گذاری و ثبت شرکت در فرانسه، یکی از طرقی است که می توان اقامت این کشور را اخذ کرد. این کشور در دنیا از نظر تولید ناخال...

ادامه مطلب

اقامت فرانسه از طریق خرید ملک

مهاجرت و اخذ اقامت در دنیای امروز مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته هست. راه های بسیاری برای اخذ اقامت وجود دارد. اقامت فرانسه از طری...

ادامه مطلب