فرانسه به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان است و بیش از 40 شرکت بزرگ در دنیا ملیتی فرانسوی دارند. طبیعتا مهاجرت سرمایه گذاری در فرانسه می تواند فرصت مناسبی جهت کار و زندگی در فرانسه محسوب شود. برخی از معروف ترین شرکت های تجاری در فرانسه حضور دارند. این مشخصه ها فرانسه را به یکی از جذاب ترین مقاصد تجاری جهت انجام سرمایه گذاری تبدیل کرده است. بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی، مهاجرت سرمایه گذاری در فرانسه را یکی از بهترین مقاصد جهت سرمایه گذاری می دانند. علت اینکه فرانسه گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است این است که معمولا شرکت های بزرگ در کشورهایی که ثبات اقتصادی بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند.