مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کشور گرجستان به دلایلی نظیر زیر ساخت های اقتصادی و تجاری گزینه ای ایده آل محسوب می گردد که سالانه به دلیل استقبال توریست ها از این کشور مورد توجه سرمایه گذاران در خصوص اخذ اقامت و فرصت سرمایه گذاری قرار گرفته است. میزان مالیات نسبتا پائین یکی از ویژگی های مهاجرت سرمایه گذاری در گرجستان محسوب می گردد که بسیاری از افراد را برای جذب این نوع ویزا مشتاق نموده است. فرصت خرید ملک های به نسبت ارزان می تواند گزینه ای ایده آل در خصوص سرمایه گذاری محسوب شود. نزدیکی هزینه های مصرفی به کشور ایران نیز توانسته جذابیت سرمایه گذاری در این کشور را دوچندان نماید.