برنامه های سرمایه گذاری راهی دیگر برای ورود به آلمان و اخذ اقامت دائم این کشور است و افراد بسیاری برای مهاجرت سرمایه گذاری در آلمان اقدام میکنند. راه های متفاوتی نیز از سوی اداره مهاجرت آلمان جهت سرمایه گذاری شهروندان خارجی در این کشور معرفی شده است، در مرسوم ترین حالت مثلا اگر شما برنامه ای برای ایجاد یک کسب و کار در این کشور دارا باشید و یا بخواهید ثبت شرکت نمائید در ابتدا نیاز به این است که طرحی را با ارائه جزئیات کسب و کارتان به تائید نهادهای مربوطه برسانید و سرمایه کافی را دارا باشید و مجوزهای لازم را کسب نمائید. پیش از ورود به کشور آلمان باید از هزینه های مربوط به سرمایه گذاری در این کشور مطلع شوید.

بررسی سرمایه گذاری از راه ثبت شرکت در آلمان

بررسی سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت در آلمان

در این مقاله به بررسی سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت در آلمان خواهیم پرداخت و در مورد انواع ثبت شرکت، مسائل به طور مفصل شرح داده خواهد ش...

ادامه مطلب

مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری

شرایط مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری

شرایط مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری مانند هر کشور دیگری خاص آن کشور است. آلمان یک کشور مهاجرپذیر است، اما دریافت ویزای این کشور ...

ادامه مطلب

12