برنامه های سرمایه گذاری راهی دیگر برای ورود به آلمان و اخذ اقامت دائم این کشور است و افراد بسیاری برای مهاجرت سرمایه گذاری در آلمان اقدام میکنند. راه های متفاوتی نیز از سوی اداره مهاجرت آلمان جهت سرمایه گذاری شهروندان خارجی در این کشور معرفی شده است، در مرسوم ترین حالت مثلا اگر شما برنامه ای برای ایجاد یک کسب و کار در این کشور دارا باشید و یا بخواهید ثبت شرکت نمائید در ابتدا نیاز به این است که طرحی را با ارائه جزئیات کسب و کارتان به تائید نهادهای مربوطه برسانید و سرمایه کافی را دارا باشید و مجوزهای لازم را کسب نمائید. پیش از ورود به کشور آلمان باید از هزینه های مربوط به سرمایه گذاری در این کشور مطلع شوید.