ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در یونان از آن جهت برای متقاضییان اهمیت ویژه ای یافته است که این کشور در حوزه شنگن قرار گرفته است. در حالی که سرمایه گذاری در کشورهای مختلف جهان نیازمند سرمایه ای فراوان است، یونان به شهروندان خارجی اجازه می دهد تا با پرداخت 250000€ (یورو) در این کشور صاحب ملک شوند. در صورتی که فردی در کشور یونان سرمایه گذاری کرده و اقامت این کشور را از این طریق بدست آورد، همسر و فرزندان زیر 21 سال او نیز می توانند اقامت کشور یونان را بدست آورند. متقاضیان ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در یونان می توانند در یک بازه زمانی 30 تا 60 روزه، اقامت کشور یونان را بدست آورند.

تفاوت های خرید ملک در یونان و ترکیه

تفاوت های خرید ملک در یونان و ترکیه

با توجه به اینکه خرید ملک، یکی از شیوه های متداول سرمایه گذاری بوده، قصد داریم به بیان تفاوت های خرید ملک در یونان و ترکیه بپردازیم. کش...

ادامه مطلب

مقایسه تمکن مالی یونان و فرانسه

مقایسه تمکن مالی یونان و فرانسه

مقایسه تمکن مالی یونان و فرانسه مهم است چراکه متقاضیان و اعضای خانواده آنها از طریق اثبات تمکن مالی خود براحتی می توانند به اقامت اتحاد...

ادامه مطلب