ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایسلند یکی از پر هزینه ترین راه های مهاجرت به ایسلند است که مزایای بسیاری را برای سرمایه گذاران دارد. از نقاط قوت سرمایه گذاری در ایسلند، صنعت صادرات قوی، بازار کار منعطف، نیروی کار واجد شرایط، پتانسیل بزرگ گردشگری و زیر ساخت های مدرن و کارآمد می باشد. با در نظر گرفتن مزیت های بالا، فرصت جهت اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایسلند، در آژانس های کمک به سرمایه گذاران، مناقصه ها و پروژه های تدارک عمومی، فدراسیون اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، برای افراد متقاضی وجود خواهد داشت.