هند یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان از نظر اقتصادی است و به همین دلیل است که ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در هند در سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هزینه های کم تولید و دستمزد کم نیروی کار سبب شده است تا سرمایه گذاران خارجی هند را مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری خود قلمداد کنند. برای ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در هند هر شهروند خارجی حداقل به 500000$ (دلار) نیاز خواهد داشت. خرید ملک یکی دیگر از راه های ورود سرمایه به این کشور است اما یکی از روش های سرمایه گذاری در هند برای اخذ اقامت این کشور محسوب نمی شود.