مهاجرت سرمایه گذاری در اندونزی یکی از روش های ورود به این کشور محسوب می شود که باید برای آن قوانین اندونزی را مورد مطالعه قرار داد. برای مهاجرت سرمایه گذاری در اندونزی از 3 طریق می توان اقدام کرد. اولین روش، پرداخت مبلغ اعلام شده دولت اندونزی برای سرمایه گذاری است که ساده ترین و گران ترین راهکار برای ورود به اندونزی محسوب می شود. دومین روش سرمایه گذاری در دست دولت است. در این روش شما مبلغی در حدود 300000€ (یورو) در حساب های بانکی یا به صورت اوراق قرضه سپرده گذاری می کنید و پس از مدت مشخصی این مبلغ بدون سود به شما عودت داده می شود. در روش دیگر فرد با داشتن طرح از پیش برنامه ریزی شده به کارآفرینی در کشور اندونزی می پردازد. در اینجا نیز حداقل 100000€ (یورو) سرمایه لازم است.