کویت یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا می باشد و در ساله های اخیر افراد زیادی به فکر مهاجرت سرمایه گذاری در کویت افتاده اند و برای آن اقدام نموده اند. به دلیل اقتصاد قوی و درآمد بالا این کشور امروزه مورد استقبال بسیاری از افراد قرار گرفته است. ارزش پول این کشور یکی از با ارزش ترین نرخ های دنیا می باشد و مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کویت یکی از بهترین راه های ورود به این کشور می باشد. سرمایه گذاری های خارجی در این کشور فرایند مشخص و تعیین شده ای دارد. در چند سال اخیر در این کشور نشان داده شده که سرمایه گذاری های بزرگ و موفقی شروع به فعالیت کردند.