لیتوانی با استفاده از سیاست درهای باز، در تلاش است تا سرمایه مناسبی را به این کشور وارد کند. شرایط ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در لیتوانی به گونه ای است که روزانه بر شمار شرکت های خارجی موجود در این کشور افزوده می شود. در حال حاضر هزینه ثبت شرکت در کشور لیتوانی تنها 2900€ (یورو) محاسبه شده است و از طرفی مالیات در کشور لیتوانی نیز در وضعیت بسیار مناسب تری نسبت به سایر کشورهای اروپایی قرار دارد. در کشور لیتوانی مناطق آزادی وجود دارد که مالیات بر مسکن و سود سهام در آن مناطق صفر است و متقاضیان بسیاری را جهت اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در لیتوانی مشتاق می نماید.