لوکزامبورگ کشوری کوچک در غرب قاره اروپا و در همسایگی آلمان، بلژیک و فرانسه است و ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در لوکزامبورگ مورد توجه می باشد. سرمایه خارجی موجود در اقتصاد این کشور در سال 2016، 31.8 میلیارد دلار بوده است اما در سال 2018 با رشد 12.4- میلیارد دلاری روبرو شد. با این حال از نظر اقتصاد رقابتی، کشور لوکزامبورگ در جایگاه بیستم جهانی قرار دارد. دولت این کشور قوانینی تشویقی را تنظیم کرده است که بتواند به کمک آن سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. یکی از مهم ترین مزایای ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در لوکزامبورگ فعالیت در یک اقتصاد قدرتمند با سیاست اقتصاد باز است. البته اقتصاد لوکزامبورگ بر مبنای قدرت بانکداری استوار است به طوری که بیش از 150 بانک در این کشور مشغل فعالیت هستند.