از سال 2014 تعدد برنامه ها در ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در مالتا دو چندان شد و باعث پیشنهادهای ویژه به سرمایه گذاران و اعضای خانواده آنها گردید. دولت کشور مالتا به بالاترین استانداردهای ارزیابی در جهان عمل میکند و تلاش خود را بر پایه پذیرفتن افرادی ایده آل در خصوص مهاجرت سرمایه گذاری نهاده است. حق سفر و تاسیس شرکت در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و سوئیس از سایر ویژگی های ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در مالتا محسوب می گردد. برنامه های سرمایه گذاری در مالتا بر مبنای اعطا پاسپورت می باشد که می تواند باعث ایجاد پلی قوی در خصوص ورود به اکثر کشورهای مطرح دنیا نظیر ایالات متحده آمریکا گردد.