وجود شرایط اقتصادی ایده آل و منطقه اقتصادی منحصر به فرد مکزیک باعث جذابیت اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در مکزیک شده است. ایجاد فرصت های جدید در خصوص سرمایه گذاری و گسترش یافتن زنجیره های تامین در کشور مکزیک باعث هجوم آوردن درصد زیادی از افراد در خصوص رویه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری شده است. سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و صنعت توریست یکی از پر رونق ترین های به شمار می رود. ایجاد فرصت های سرمایه گذاری ویژه در مناطق توسعه نیافته از سایر دلایل اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در مکزیک محسوب می شود.