کشور کوچک موناکو را به نحوی می توان بخشی از کشور فرانسه برشمرد. ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در موناکو از طریق سفارت کشور فرانسه صادر می شود. هر شهروند خارجی که قصد سرمایه گذاری در این کشور را داشته باشد باید حداقل 1000000€ (یورو) از سرمایه خود را به خاک این کشور وارد کنند. موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب در این کشور سبب افزایش سطح ورود توریست ها به این منطقه شده است و موناکو را به یکی از کشورهای ثروتمند جهان تبدیل کرده است. از همین روست که سرمایه گذاری بخصوص در امور تفریحی می تواند گزینه بسیار مناسبی برای اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در موناکو باشد.