از بین همه روش های قانونی موجود برای ورود، مهاجرت سرمایه گذاری در مونته نگرو شاید نظر افراد بیشتری را به خود جلب کرده باشد. افرادی که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند، می توانند با مبلغی نه چندان زیاد، خانه ای در این مونته نگرو خریداری کنند. این مسئله البته تنها راه مهاجرت سرمایه گذاری در مونته نگرو نیست. انتخاب یک بیزینس در این کشور و خرید آن می تواند ارزشمند باشد و منجر به دریافت اقامت در آن شود. اگر شما به دنبال مسیری برای مهاجرت هستید و می خواهید در مسیر سرمایه گذاری امن قرار گیرید، در این بخش ما را همراهی کنید.