هلند یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی و عضو حوزه شنگن است و همین دلیل کافی است تا شهروندان کشورهای خارج از این حوزه، مهاجرت سرمایه گذاری در هلند را روش مناسبی برای ورود به اروپا برشمرند. مهاجرت سرمایه گذاری در هلند از طریق ثبت شرکت ممکن است و هر فرد برای انجام این کار در هلند به 1250000€ (یورو) سرمایه اولیه نیاز خواهد داشت. اخذ اقامت و همچنین پاسپورت کشور هلند یکی از مهم ترین مزایای سرمایه گذاری در هلند برای متقاضی و اعضای خانواده او می باشد. در صورتی که شخصی بتواند اقامت دائم کشورهای اروپایی را بدست آورد، فرصت تحصیل رایگان، دریافت بیمه درمانی و سفر آزادانه به بسیاری از کشورهای جهان را بدست خواهد آورد.