بسیاری از افراد برای ورود به کشور پاراگوئه از مهاجرت سرمایه گذاری در پاراگوئه استفاده نموده و تمایل به سرمایه گذاری در این کشور دارند. ثبت شرکت و یا راه اندازی کسب و کار در کشور پاراگوئه با مبلغ 700000$ (دلار) امکان پذیر است که این کسب کار می تواند برای خارجی ها در زمینه راه اندازی رستوران و یا فروشگاه نیز ممکن باشد. در این میان مزایایی مانند اخذ اقامت و در آخر تابعیت پاراگوئه و امکان رفت و آمد راحت به انگلیس، ایرلند، کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکای جنوبی وجود دارد که افراد را برای مهاجرت سرمایه گذاری در پاراگوئه مشتاق نموده است.