شاید در نگاه اول کسی به مهاجرت سرمایه گذاری در فیلیپین فکر نکند اما این کشور با جمعیتی که دارد پتانسیل بالایی را برای سرمایه گذاری در صنایع مختلف خواهد داشت. در نظرسنجی که اخیرا از 6000 سرمایه گذار صورت گرفته در معیارهای مختلفی مانند ثبات اقتصادی، شرایط پرداخت مالیات، نوآوری و متخصصان آشنا به فناوری های روز، فیلیپین به عنوان محبوب ترین مقصد سرمایه گذاری از دید سرمایه گذاران معرفی شد. موسسه”یو اس نیوز و ورلد ریپورت” اعلام کرده است که انتظار  میرود در سال های پیش رو، مهاجرت سرمایه گذاری در فیلیپین و سرمایه گذاری اقتصادهای مهمی مانند چین در این کشور افزایش می یابد.