ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در لهستان علاوه بر اخذ اقامت در کشور اروپایی و شنگن می تواند مزایایی زیادی را برای اشخاص متقاضی به ارمغان بیاورد. بیشترین تعداد کارگر با قراردادهای موقت، وجود 14 منطقه معاف از مالیات و همچنین مدنظر قرارگیری کمک های دولتی درخصوص برنامه های سرمایه گذاران از سایر جذابیت های ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در لهستان به شمار می رود. قوانین برتر در خصوص آزادی بر فعالیت های تجاری و جایگاه ویژه این کشور در رویه سرمایه گذاری باعث شده که سالانه افراد زیادی تمایل به سرمایه گذاری در لهستان به صورت عام و ثبت شرکت در لهستان به صورت خاص گردد.

مقایسه ثبت شرکت در اسلواکی و لهستان

مقایسه ثبت شرکت در اسلواکی و لهستان

ثبت شرکت یکی از راه های مهاجرت و اقامت در کشورهای مختلف جهان محسوب می شود، به طوری که متقاضیان واجد شرایط می توانند از این طریق در کشور...

ادامه مطلب