یکی از بهترین و مطمئن ترین روش های مهاجرت به کشور روسیه، مهاجرت به عنوان نیروی کار ماهر و متخصص است. برای اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در روسیه و دریافت اقامت و پاسپورت این کشور دو روش مشخص وجود دارد: روش کارآفرینی و روش سرمایه گذاری. افرادی که دارای تجربه در مشاغل آزاد هستند، روش کارآفرینی را انتخاب می کنند که با راه انداختن کسب و کار در یکی از شهرهای روسیه شروع میشود. در صورتی که سود حاصل از این کسب و کار معادل سالانه 10 میلیون RUB (روبل روسیه) باشد و این مبلغ به مدت حداقل 3 سال پیاپی تکرار شود، خواهد توانست شهروندی روسیه را به دست آورد. روش دوم در اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در روسیه مختص نیروهایی است که مهارت ها و توانایی های خاصی دارند و می توانند در امور تجاری در سطح کلان سرمایه گذاری کنند.