استفاده از روش مهاجرت سرمایه گذاری در سنت لوسیا رایج ترین روش مهاجرت به این کشور است. افراد زیادی سالانه از این طریق وارد این کشور می شوند. انتخاب این کشور با توجه به شاخص های اقتصادی می تواند ارزشمند باشد. افرادی که قصد مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به خارج از کشور را دارند، می توانند این کشور را انتخاب کنند. اولین دلیل، نیاز به بودجه کمتر نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر است. از سهولت دریافت پاسپورت این کشور نیز نمی توان به سادگی عبور کرد. اگر شما نیز به دنبال مسیری برای مهاجرت به سنت لوسیا و سرمایه گذاری هستید، با ما در این بخش همراه باشید!