اسکاتلند موفق ترین بخش انگلستان برای ایجاد یک سرمایه گذاری خارجی جدید است. در واقع دلایل زیادی وجود دارد تا ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اسکاتلند به این میزان پرطرفدار باشد. یکی از این عوامل وجود بزرگترین دانشگاه های اروپا است که این بدان معنی است که شخص سرمایه گذار به استعدادهای ماهر مورد نیاز خود دسترسی آسان دارد. مردم و دولت اسکاتلند تمام تلاش خود را برای موفقیت شما در ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اسکاتلند می کنند که تا جایی که امکان دارد برای شما مقرون به صرفه باشد. پایتخت این کشور ادینبورگ عنوان شهر کارآفرینی سال را در بین 68 شهر انگلیس به خود اختصاص داد، همچنین به عنوان بهترین مکان در اروپا برای شروع یک تجارت فنی انتخاب شد.