برنامه های سرمایه گذاری و ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در سنگاپور به طور عمده در قالب سرمایه گذاری جهانی یا GIP انجام می شود. مزیت سرمایه گذاری در کشور سنگاپور این است که متقاضیان می توانند اقامت دائم این کشور را اخذ کنند. روش های سرمایه گذاری در سنگاپور به شیوه خرید سهام، خرید اوراق قرضه، بیمه نامه های تجاری، تبادل وجوه معامله، بیمه نامه های سرمایه گذاری مرتبط و واحد اعتبارات انجام می پذیرد. حداقل سرمایه برای دریافت ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در سنگاپور 2.5 میلیون دلار است. یکی دیگر از مزیت های اخذ این ویزا، امکان دریافت ویزای همراه است.