ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اسلوونی سریع ترین و راحت ترین راه برای متقاضیان جهت کسب اقامت و کار در این کشور می باشد. در وهله اول شما باید برای شرکت خود حداقل 50000€ (یورو) دارایی ثابت بخرید. روند ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اسلوونی باید در هفته اول پس از ثبت شرکت انجام شود. در این صورت شما پس از 3 ماه  می توانید به اسلوونی مهاجرت کنید و اجازه کار خواهید داشت. در حالت دوم شما باید ماهیانه حداقل 10000€ (یورو) گردش مالی در شرکت خود برای 6 ماه متوالی داشته باشید. کسب مجوز اقامت و کار در این فرآیند حدود 8-9 ماه به طول می انجامد. حالت دیگری که برای کسب اقامت و اجازه کار در اسلوونی وجود دارد و 6 ماه هم به طول می انجامد، استخدام کارمند اسلوونی تبار یا عضو اتحادیه اروپاست.