شما به عنوان یک شهروند خارجی میتوانید جهت ایجاد بیزینس و کسب و کار برای اخذ ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آفریقای جنوبی اقدام نمایید. ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آفریقای جنوبی از پر ریسک ترین طرق اخذ اقامت معرفی میشود زیرا شما باید آنالیز درستی از مثبت و نتیجه بخش بودن بیزینس خود داشته باشید. ایجاد یک سرمایه گذاری که بتواند اقامت آن کشور را برای یک تبعه خارجی به دنبال داشته باشد مستلزم رعایت اصول مهاجرتی است و اداره مهاجرت آفریقای جنوبی نیز در صورت موفق بودن آن بیزینس و یا سرمایه گذاری، اقامت دائم و پاسپورت کشورش را با رعایت قوانین اعطا مینماید، شروطی که آفریقای جنوبی برای سرمایه گذاری مشخص کرده است بر چند اصل استوار است که یکی داشتن یک بودجه کافی و دارایی قابل اثبات است و همچنین ایجاد بیزینس در مناطق شهری مشخص شده از سوی اداره مهاجرت میباشد.

روش های سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی

روش های سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی یکی از مراکز سرمایه گذاری مهم دنیا محسوب می شود و روش های سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی برای متقاضیان خارجی متنوع است. آف...

ادامه مطلب