کشور سوئد از اقتصادهای توسعه یافته دنیا است و مسئولان این کشور در مسیر توسعه ای خود تمایل بسیاری به جذب سرمایه های خارجی دارند. تکنولوژی، زیر ساخت ها، اتوماسیون، تدارکات، صنایع، توریسم، بازیافت و همچنین ساخت و ساز زمینه های اصبی مهاجرت سرمایه گذاری در سوئد هستند. حداقل سرمایه برای شروع سرمایه گذاری در کشور سوئد 160000$ (دلار) است. یکی دیگر از روش های مهاجرت سرمایه گذاری در کشور سوئد ثبت شرکت در این کشور است. در این نوع سرمایه گذاری باید طرح تجاری از طرف متقاضی آماده شود و به دولت این کشور ارائه گردد تا پس از تایید اقدامات لازم انجام شود.