شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه یکی از راه های اخذ اقامت است و اطلاع از شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه مهم ترین اصل برای انجام این کار است....

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز دریافت پاسپورت ترکیه از طریق خرید ملک

دریافت پاسپورت ترکیه از طریق خرید ملک

طبق جدیدترین قانون شهروندی ترکیه، دریافت پاسپورت ترکیه از طریق خرید ملک یکی از چندین روش گرفتن شهروندی این کشور محسوب می شود. اگر خرید ...

ادامه مطلب

12