سرمایه گذاری یکی از پرطرفدارترین روش های مهاجرت است. در این میان ترکیه به عنوان کشوری که مسیر توسعه را آغاز کرده است، پذیرای حجم عظیمی از سرمایه های خارجی است و مهاجرت سرمایه گذاری در ترکیه با استقبال دولت مواجه می شوند. اقتصاد توسعه یافته، موقعیت جغرافیایی، نیروی کار کارآزموده، زیرساخت های مدرن، مالیات پایین، فضای رقابتی سرمایه گذاری از مزیت های این کشور است. ترکیه دروازه ورود به بازارهای اروپا است و از لحاظ جغرافیایی در موقعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. طبق قوانین سال 2019 کسانی که قصد سرمایه گذاری در ترکیه را دارند باید مبلغی بین 250.000 تا 500.000 دلار آمریکا سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری در ترکیه از روش هایی مانند خرید ملک، سپرده بانکی، خرید اوراق قرضه دولتی، خرید سهام و کارآفرینی امکان پذیر است.

12