دلایل مختلفی وجود دارد که اروگوئه برای کارآفرینان خارجی جذاب طلقی می شود و مهاجرت سرمایه گذاری در اروگوئه طرفداران خود را دارد. کشور اروگوئه دارای یک اقتصاد پایدار در حال رشد، یک دولت پایدار و یک زیرساخت تجاری خوب است. مراحل عمومی لازم برای مهاجرت سرمایه گذاری در اروگوئه و شروع یک تجارت، انتخاب نام تجاری و ثبت آن، بازکردن حساب بانکی، پرداخت هزینه های بانکی مورد نیاز و واریز سرمایه اولیه لازم است. در بیشتر موارد، برای شروع سرمایه گذاری باید ویزای دائمی داشته باشید. هزینه های مربوط به شروع یک تجارت به طور کلی کم است، اگر چه برخی از افراد مالیات بر تجارت بسیار بالایی باید پرداخت کنند.