بدون تردید قدرتمندترین ویزای هر کشور، ویزای سرمایه گذاری و یا ثبت شرکت است. افرادی که قصد دارند سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل کنند، قادر خواهند بود با استفاده از ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت به این هدف دست پیدا کنند. افرادی که سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل می کنند، می توانند در بازه زمانی کوتاه تری اقامت خود و اعضای خانواده خود را بدست آورند و پس از آن اقدام به دریافت پاسپورت آن کشور کنند. برخی از کشورها در بازه زمانی چند ماهه پاسپورت را به سرمایه گذاران اعطا می کنند و در برخی از کشورها، اعطای پاسپورت از طریق سرمایه گذاری ممکن است حدود 5 سال به طول بیانجامد.

مقایسه تمکن مالی اتریش با اسپانیا

مقایسه تمکن مالی اتریش با اسپانیا

مقایسه تمکن مالی اتریش با اسپانیا برای کسانی که شرایط سنی لازم برای مهاجرت تحصیلی یا مهاجرت کاری را ندارند، اهمیت زیادی دارد. با مقایسه...

ادامه مطلب