کشور آذربایجان به جهت تغییر در قوانین مهاجرتی و صدور ویزا برای اتباع خارجی دور جدیدی از تحولات مهاجرتی را پشت سر گذاشته است. صدور ویزاهای الکترونیکی یکی از این تغییرات است. افراد برای هدفهای متفاوتی به آذربایجان می آیند که برای این امر از شرایط آذربایجان مطلع شده و برای زندگی در این کشور برنامه ریزی می کنند. هزینه زندگی در آذربایجان را می توان ماهیانه چیزی حدود 500$ تا 700$ (دلار) برای یک فرد در نظر گرفت. این میزان هزینه بنا به منطقه و شهری که در آن زندگی می کنید متفاوت است و هزینه ها بسته به شرایط در پایتخت آذربایجان یعنی شهر باکو به مراتب بیشتر میباشد.