متوسط ​​حقوق و دستمزد با توجه به شرایط ارمنستان بین 300 تا 400$ (دلار) می باشد که این مبلغ برای مردم محلی و مهاجران به دلیل هزینه پایین زندگی کافی است. ایروان محبوب ترین کانون در بین خارجی هایی است که به ارمنستان مهاجرت می کنند اما می توان بسیاری از گزینه های اقامتی مناسب دیگری را از نظر هزینه زندگی در ارمنستان یافت. میانگین هزینه های اجاره آپارتمان 200 تا 400$، اینترنت 15$، یک وعده غذایی روزانه 5$ و هزینه تحصیل در دانشگاه ها بین 1900 تا 5000$  است که این بازه هزینه بین رشته های تحصیلی و مقاطع مختلف و نسبت به هر شهری متفاوت است باید بسته به شرایط ارمنستان بررسی گردد.