با کمی تحقیق و برنامه ریزی در خصوص شرایط اندونزی می توان بدون پرداخت هزینه های گزاف در کشور اندونزی به تحصیل و زندگی پرداخت. هزینه های تحصیل و زندگی در این کشور ارتباط مستقیمی با شهر محل سکونت، رشته تحصیلی و دانشگاه فرد دارد و باز هزینه تحصیل در رشته های غیر پزشکی و دانشگاه های دولتی از 3000$ تا 6000$ (دلار) سالیانه می باشد. شرایط اندونزی و هزینه اجاره مسکن نیز بخش عظیمی از هزینه های زندگی در این کشور را شامل می شود و از 230€ تا 330€ (یورو) متفاوت است. متوسط درآمد ماهیانه نیز 300€ (یورو) می باشد.