از شرایط تایلند باید گفت که شهرهایی مانند بانکوک و چیانگ مای از نظر اقتصادی پر رونق و دارای فعالیت های تجاری زیادی هستند. این کشور دارای طبیعت زنده میباشد و فرد در طول مسیرش در این کشور ممکن است با حیواناتی مانند فیل و میمون های جسور برخورد کند. در بررسی شرایط تایلند ،میانگین هزینه مواد غذایی در تایلند ماهیانه حدود 16 تا 600 بات و هزینه های اجاره نیز در این کشور بسته به محل و متراژ از 800 تا 1300 بات میباشد. متقاضیان باید پیش از ورود به کشور تایلند در خصوص میزان هزینه های خود اطلاعات کسب نموده و به برآورد هزینه بپردازند.