کشور دومنیکا و کشور دومنیکن که با هم متفاوت هستند هر دو در جزایر کارائیب واقع شده اند منتهی کشور دومنیکا بسیار کوچکتر بوده و جمعیت بسیار کمتری به نسبت دومنیکن داراست. هزینه زندگی در دومنیکا برای متقاضیانی که قصد زندگی در آن را دارند اهمیت فراوانی دارد که بهتر است برای اخذ اطلاعات کامل مقاله مورد نظر را مطالعه نمایند. از آنجایی که این کشور تا 50 سال پیش مستعمره بریتانیا بوده زبان انگلیسی نیز در این کشور رواج دارد. این کشورها از آن دسته از کشورهایی هستند که افراد سرمایه گذار با تزریق پول به دولت این کشور از طریق برنامه های سرمایه گذاری به دنبال اخذ پاسپورت آنها هستند که دومنیکا در میان کشورهای این چنینی نیاز به سرمایه کمتری جهت اخذ پاسپورت دارد در نتیجه با اخذ پاسپورت نیازی به زندگی در این کشور نبوده و متقاضی با هزینه زندگی در دومنیکا مواجه نخواهد شد.