در مقایسه با سایر کشورهای آمریکای لاتین، شرایط شیلی و هزینه های زندگی در این کشور نسبتا بالاتر است و موارد بسیاری را در بر می گیرد. هزینه های زندگی در شیلی خارج از عرف و استانداردهای بین المللی نیست. بخش اعظمی از هزینه های زندگی در کشور شیلی صرف خوراک، حمل و نقل و سکونت است که هر ماه حدود 700$ (دلار) است. هزینه تحصیل در کشور شیلی بین 5500$ تا 6300$ (دلار) در سال است. نکته مهمی که در مورد شرایط و هزینه های زندگی برای دانشجویان بین المللی حاضر در کشور شیلی وجود دارد این است که کار دانشجویان در حین تحصیل در این کشور غیر قانونی است.