مالت کشوری در کانون دریای مدیترانه می باشد که نقش استراتژیکی مهمی در طول تاریخ داشته است. برای افرادی که تمایل به حضور در کشوری با فرهنگ، تاریخ و تمدن برتر دارند، مالتا انتخابی فوق العاده ای می باشد که برای متقاضیان بسیار جذاب خواهد بود. این کشور علی رغم کوچک بودنش پتانسیل های بالایی دارد و شرایط مالتا برای متقاضیان بسیار مطلوب می باشد، همچنین این کشور از شهرهای قدیمی با امکانات بالا و جاذبه های فرهنگی متنوع برخوردار است. سبک زندگی آرام و تا حدودی مقرون به صرفه از سایر جذابیت های زندگی در مالت است. زبان رایج انگلیسی و شرایط مالتا باعث دو چندان شدن انتخاب این مقصد برای مهاجرت نیز شده است.