موناکو کشوری کوچک در جنوب کشور فرانسه است و جمعیت بسیار اندکی در این کشور زندگی می کنند. با توجه به جذب نیروی سرمایه گذار از کشورهای مختلف جهان، موناکو موفق شده است که بیشترین سطح درآمد ناخالص را داشته باشد. جمعیت اندکی جهت تحصیل به این کشور مراجعه می کنند و رایج ترین روش های مهاجرتی برای ورود به کشور موناکو، سرمایه گذاری در این کشور و پیوستن به خانواده هستند. هزینه تحصیل و هزینه زندگی در موناکو به مراتب کمتر از فرانسه است اما از نظر سبک زندگی و کیفیت زندگی طبیعتا فرانسه شرایط به مراتب بهتری برای زندگی خواهد داشت.